Dustcontrol industristøvsuger stasjonære anlegg

Dustcontrol sentralstøvsuger for industriell bruk

Fordeler med Dustcontrol industristøvsuger stasjonære anlegg

Operativ effektivitet

 • En renere og mer effektiv arbeidsplass
 • Vakuumstransport som en integrert del av produksjonsprosessen
 • Færre stopp i prouksjonsprosessen
 • Kortere vedlikeholds stopp
 • Lavere reperasjonskostnader
 • Mer effektiv avfallshåntering/gjennvinning av materialer

Helse & Miljø

 • Renere og sikrere arbeidsmiljø
 • Oppfyller krav om arbeidsmiljøloven
 • Motiverte og friske medarbeidere
 • Forbedret organisasjonskultur
 • Lettere og rekkrutere og beholde personale
 • Automatisk gjennvinning
 • God kontroll på farlig avfall

Kvalitet

 • Økt produktkvalitet gjennom eliminering av støv, væske eller røyk direkte ved kilden.
 • Renere produkter ferdig til levering eller til neste steg i produksjonen

For og oppå disse fordelene med ett høyvakuum sentralanlegg må systemet være komplett og med høy kvalitet i alle deler helt fra sugrøret till sugekilde. Alle komponenter i systemet er like viktige !